Powrót do strony www

Informacje

Projekt obejmował przebudowę oraz odświerzenie graficzne strony oraz logotypu. Projekt funkcjonalny, logotyp oraz kolorystykę zaprojektowałem po przeprowadzeniu wywiadu, w którym ustaliłem główne założenia projektu, cel powstania oraz przyszłe oczekiwania względem strony. Wybrany projekt funkcjonalny miał doprowadzić użytkownika po maksymalnie 3 kliknięciach do każdego miejsca strony oraz wyeksponować strony z wnętrza serwisu. Oba zamierzenia zostały zrealizowane. W ręce klienta została oddana strona z jasnym przekazem i prosta w obsłudze. Część programistyczną wykonala firma greenfly.pl

W ramach zlecenia, został wykonany logotyp strony w projektowaniu, którego uczestniczyłem.