Słownik


 • a
 • b
 • c
 • f
 • g
 • i
 • p
 • r
 • s
 • t
 • w

adwords

Google AdWords to nowoczesny system reklamy w Internecie. Jeden typ reklam to tzw. linki sponsorowane, które są wyświetlane razem z wynikami wyszukiwania. Drugi to reklamy graficzne oraz tekstowe wyświetlające się na tysiącach stron internetowych, które biorą udział w programie AdSense.

analytics

Google Analytics to narzędzie umożliwiające monitorowanie ruchu na stronie internetowej. Narzędzie dostarcza danych statystycznych, których późniejsza analiza pozwala określić, w jakim stopniu strona spełnia założone cele i czy odpowiada na potrzeby użytkowników.

To dlatego Google Analytics jest stosowany jako idealne uzupełnienie podczas badań użyteczności stron.

Dzięki analizie ruchu można ustalić między innymi: skąd użytkownicy przychodzą na stronę, czego poszukują, jakie treści są dla nich najbardziej interesujące, czy odnaleźli szukane informacje lub czy nawigacja i struktura strony sprawia im kłopoty.

back end

W skład backendu wchodzą te rzeczy do których internauta nie ma dostępu, a które umożliwiają istnienie strony internetowej. Standardowymi rzeczami są:
1. importowanie/eksportowanie treści,
2. operacje na danych (przetwarzanie, np. naliczanie procentów),
3. tworzenie kopii zapasowej,
4. tworzenie działającej kopi,
5. oprogramowanie pomocnicze,
6. sprawy związane z bazy danych,

Od osoby odpowiedzialnej za back-end wymaga się bardzo dobrej znajomości języków programistycznych. Back end to np. stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS).

brief (brief projektu)

jest to dokument, który przedstawia klient potencjalnemu zleceniobiorcy, np. ekspertowi, specjaliście, firmie doradczej (w tym agencji PR). To na jego podstawie wymienione podmioty opracowują propozycję działań operacyjnych lub/i strategicznych związanych z procesem kształtowania wizerunku. Brief zawiera ogólne informacje o kliencie i jego ofercie. Czasem również poszerza się go o charakterystykę konkurencji czy konsumentów. Zasadniczą jego część stanowią jednak precyzyjnie uporządkowane cele zarówno o charakterze biznesowym, jak i te, związane z konkretną, zleconą do przygotowania kampanią public relations. Oprócz tego w briefie powinno się zawrzeć takie elementy, jak: misja i wizja firmy, struktura, relacje z otoczeniem, opis grup docelowych, a także historia i pozycja firmy na rynku. Dla właściwej prezentacji, warto również zamieścić w briefie mocne i słabe strony zidentyfikowane przez firmę oraz charakterystykę rynku, aby możliwe było ogólne określenie jej pozycji na tle konkurencji. Nie wolno zapominać o prezentacji dotychczas prowadzonych działań z zakresu public relations. Oczywiście w podsumowaniu briefa powinny się znaleźć również: harmonogram prac i planowany budżet. Im więcej ze wskazanych elementów będzie zawierał brief, tym większe szanse na efekt zwrotny w postaci dostosowanej do potrzeb firmy oferty.
autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

System zarządzania treścią (CMS)

specjalistyczny systemem umożliwiający łatwe zarządzanie strukturą oraz treścią w serwisie internetowym bez konieczności znajomości zaawansowanej technologii informatycznej. System CMS sprzyja bardzo szybkiemu i łatwemu zarządzaniu wyglądem serwisu, ale umożliwia także precyzyjne zarządzanie jego strukturą. Żadnego problemu nie stanowi również kwestia publikowania informacji w serwisie, zarządzania dostępem czy uprawnieniami użytkowników do wykonywania czynności administratorskich i wiele innych.

Cookies

pliki tekstowe wysyłane przez serwer, na którym umieszczona jest dana witryna internetowa, a zapisywane po stronie jej użytkownika. Na twardym dysku użytkownika zapisywane są ustawienia osobiste dotyczące m.in. loginów sklepów internetowych czy innych stron wymagających logowania.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

Corporate idenitiy (CI)

tożsamość firmowa; oznacza zespół środków graficznych (system identyfikacji wizualnej), dźwiękowych, zachowań, procedur, charakterystycznych dla organizacji, zaprojektowanych jako system i realizowanych, aby jednoznacznie wyróżnić organizację wśród innych. Podstawowe elementy systemu tożsamości to znak firmowy, znaki towarowe, barwy firmowe, typografia firmowa, styl, zasady oraz ujednolicone i opisane reguły ich stosowania. W praktyce realizuje się poprzez spójne graficznie wydawnictwa własne, materiały reklamowe, biurowe, oznakowanie obiektów, środków transportu, stroje personelu, serwis internetowy itd.

autor: Zbigniew Chmielewski źródło: Leksykon Public Relations

Corporate image (wizerunek firmy)

tworzący się w procesie działania firmy (organizacji) na rynku, jej obraz, wrażenie, zbiór skojarzeń, opinii i ocen powstających w otoczeniu, wśród klientów, dostawców, obserwatorów, jak też wewnątrz samej organizacji (personel). Jest wypadkową doświadczeń związanych z daną organizacją. Wizerunek pozycjonuje ją wśród innych. Powstaje niezależnie od woli organizacji, jednak ma ona wpływ na jego kształtowanie. Wizerunek można kształtować za pomocą licznych środków i narzędzi, ale żadna organizacja działająca w danym środowisku, nie może zapobiec powstawaniu wizerunku. Wizerunek nie jest pojęciem jednolitym i niezmiennym. Jest różnorodny i stale ulega zmianom pod wpływem bieżących wydarzeń.

autor: Zbigniew Chmielewski źródło: Leksykon Public Relations

CPC i CPA

Formay rozliczenia się, za kampanie prowadzone za pomocą narzędzia Google AdWords. Nieważne jaką formę rozliczenia przyjmiemy, płatność zastępuję wyłącznie za konkretne efekty. Można rozliczać się na podstawie kliknięcia oraz konwersji.

CPC - Cost per Click - koszt za kliknięcie
CPA - Cost per Action - koszt za konwersję

front end

część serwisu widziana przez obsługującego go użytkownika - klienta oraz obsługę serwisu (pracownik firmy korzystający, administrator wprowadzający dane). Jest tworzony przez wszystkie te elementy, które są dostępne przez przeglądarkę. Od osoby zajmującej się front endem wymagana jest znajomość javascripts, kaskadowych arkuszy styli (css), html i "sztuczek" potrzebnych do prawidłowego wyświetlania się strony w każdej przeglądarce.

grupy docelowe

podmioty, które mają lub mogą mieć wpływ na stopień realizacji celów firmy. Wyróżnić możemy dwie zasadnicze grupy tworzące otoczenie organizacji. Pierwsza to tzw. otoczenie zewnętrzne, druga zaś otoczenie wewnętrzne. W otoczeniu zewnętrznym organizacji znajdują się takie podmioty, jak: obecni i potencjalni nabywcy produktów oraz usług (klienci), media (lokalne, regionalne oraz ogólnokrajowe), konkurenci, liderzy opinii publicznej, społeczeństwo, organizacje konsumenckie, uczelnie wyższe, dostawcy (coraz częściej uznawani są jednak jako element wewnętrznego public relations ze względu na ich ścisłe powiązanie z organizacją), instytucje finansowe (banki, instytucje ubezpieczeniowe), instytucje okołobiznesowe, goście odwiedzający firmę, wydawcy, organizacje polityczne, przedstawiciele instytucji kulturalnych, publicyści, stowarzyszenia zawodowe i gospodarcze, inwestorzy, samorządy oraz administracja publiczna i inne. Zewnętrzne grupy docelowe można również definiować w oparciu o kryteria społeczno-demograficzne, takie jak wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie itd. Otoczenie wewnętrzne to pracownicy, związki zawodowe, zarząd, a także inne organy firmy.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

intranet

najczęściej definiowany jako specjalistyczne narzędzie wewnętrznego public relations. Jest platformą informatycznego kontaktu z pracownikami organizacji. Stosowany szczególnie w dużych i średnich organizacjach o rozproszonej strukturze, gdzie konieczna jest szybka i efektywna komunikacja. Intranet tworzony jest w oparciu o specjalne platformy CMS (content management system) – systemy służące do zarządzania treścią. Przykładem takiego systemu jest omnia.CMS.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

pozycjonowanie

są to działania zmierzające do osiagnięcia przez dany serwis internetowy jak najwyższej pozycji w organicznych wynikach wyszukiwania dla wybranych słów i fraz kluczowych. Pozycjonowanie jest następującym, zazwyczaj po optymalizacji, procesem pozyskiwania odnośników z serwisów zewnętrznych, które są jednym z czynników wpływających na pozycje w wynikach wyszukiwania.

Miejsca, z których można uzyskać linki zewnętrze: 1. umieszczanie strony w katalogach,
2. płatne katalogi stron (są moderowane),
3. Pressell pages (precle),
4. Kupowanie linków np. linkolo.pl, ale nie System Wymiany Linków (SWL),
5. Wymiana partnerska (cross linking),
6. Artykuły tematyczne tzw. artykularnie np. artelis.pl,

7. stopki na forach internetowych.

Return on investment (zwrot z inwestycji, ROI)

w marketingu jest to wskaźnik rentowności kampanii promocyjnej. Współczynnik coraz częściej brany pod uwagę podczas planowania, budżetowania oraz rozliczania kampanii promocyjnych w wyszukiwarkach internetowych.

autor: Wojciech Szymański źródło: Leksykon Public Relations

Search engine marketing (SEM)

marketing w wyszukiwarkach internetowych, dzieli się na dwa typy: pozycjonowanie oraz boksy sponsorowane. Wykorzystuje nieinwazyjną metodę marketingu, która sprowadza się do tego, że to potencjalny klient sam szuka przekazu marketingowego, nie jest mu on narzucany. Działania promocyjne w wyszukiwarkach są widoczne dopiero w momencie wyszukiwania pewnych konkretnych fraz kluczowych. Podczas kampanii promocyjnej w wyszukiwarkach istnieje możliwość dokładnego zmierzenia jej efektów, a zwłaszcza:
• wzrost ruchu na stronie,
• koszt zdobycia jednej wizyty,
• współczynnik konwersji (odsetek odwiedzających witrynę, którzy wykonali czynność, na której zależy jej właścicielowi),
• koszt konwersji,
• zwrot z inwestycji (ROI).

Często usługi SEM stanowią rozszerzenie oferty domów mediowych, agencji interaktywnych bądź firm zajmujących się tworzeniem serwisów internetowych.

Search engine optimalization (SEO, optymalizacja witryny pod wyszukiwarki internetowe)

SEO to proces poprawy widoczności witryny lub strony internetowej w naturalnych wynikach wyszukiwania. W branży polskiej istnieje rozróżnienie pomiędzy pozycjonowaniem, a optymalizacją. Pozycjonowanie dotyczy działań zewnętrznych natomiast optymalizacja wiąże się z działaniami prowadzonymi w obrębie danej strony internetowej (wpływające na jej budowę, treść i strukturę).

System identyfikacji wizualnej (SIW)

definiowany jest jako zestaw symboli, znaków, kolorów i materiałów, które wyróżniają i pozwalają na identyfikację firmy w otoczeniu. SIW tworzą: symbol (znak i logotyp), kolory, druki używane przez firmę (papier firmowy, koperty, wizytówki i inne), aranżacja stoisk targowych oraz wnętrza firmy, identyfikatory i ubiór wyróżniające pracowników, materiały reklamowe oraz wykorzystywane w działaniach public relations, oznaczenia środków transportu firmowego (samochody osobowe i ciężarowe), zewnętrzne tablice informacyjne oraz opakowania. Wśród zasad przyświecających profesjonalnemu tworzeniu systemu identyfikacji wizualnej znajdują się: spójność, zgodność ze specyfiką działania firmy, oryginalność, rozpoznawalność itp.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

transfer wizerunku

zjawisko polegające na przenoszeniu wartości związanych z marką produktu, firmy, organizacji lub osoby, która zdobyła uznanie grupy odbiorców, na inne produkty lub organizacje. Wykorzystuje się do tego różnorodne techniki np. oznakowywanie nazwą lub symbolem uznanej marki nowej grupy produktów, sponsoring (przeniesienie wartości związanych z wizerunkiem sponsorowanego na sponsora), wykorzystanie celebrities w kampanii reklamowej itd. W efekcie uznane wcześniej i akceptowane cechy „dawcy” wizerunku (np. słynnego sportowca czy aktora) są przypisywane w świadomości klienta marce czy produktowi, na które są przenoszone w procesie transferu. (np. perfumy Gabriela Sabatini, buty sportowe Air Jordan).

autor: Zbigniew Chmielewski źródło: Leksykon Public Relations

wizerunek

subiektywne wyobrażenie firmy, organizacji, produktu, usługi, osoby, które powstaje w umysłach ludzi, w otoczeniu zewnętrznym i wewnętrznym. Ma ono ścisły związek z szeregiem bodźców wysyłanych do otoczenia przez podmiot, którego dotyczy proces kształtowania wizerunku.

autor: Dariusz Tworzydło źródło: Leksykon Public Relations

wizerunek firmy

obraz przedsiębiorstwa jaki wytwarza się w umysłach osób i grup z otoczenia firmy oraz personelu tej firmy, będący sumą wrażeń, przekonań, doświadczeń z nią związanych. Jest to pojęcie subiektywne, różne dla różnych grup i osób, a także podlegające zmianom w czasie. Wizerunek firmy (image) tworzy się niezależnie od woli podmiotu, nie można powstrzymać tego procesu, ale można na niego wpływać. Na jego powstawanie mają wpływ wszystkie aspekty aktywności firmy, przy czym najbardziej znaczące to: jej produkty lub usługi, system identyfikacji wizualnej, działania promocyjne i public relations, posiadane zasoby i polityka marketingowa, reklama, zarząd. Wizerunek firmy jest jednym z aktywów przedsiębiorstwa, stanowi wartość i przedmiot przemyślanych zabiegów o charakterze komunikacyjnym, które mają kształtować go zgodnie z misją firmy i strategią biznesową. Jest jednym z instrumentów uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Ściśle związany z pojęciem marki.

autor: Zbigniew Chmielewski źródło: Leksykon Public Relations

współczynnik konwersji

jest wykonanie przez użytkownika odwiedzającegoserwis konkretnej, zaplanowanej akcji. Akcję określa właściciel serwisu i jest ona nadrzędnym celem funkcjnowania danej strony. Współczynnik konwersji związany jest z reklamą w Google Adwords. Konwersją może być:
1. złożenie zamówienia,
2. wykonanie telefonu,
3. wysłanie zapytania ofertowego,
4. rozpoczęcie czatu,
5. rejestracja,
6. dopisanie się do newslettera,
7. ściągnięcie pliku,

Statystycznie jest to liczba pojedynczych kliknięć podzielona przez liczbę wejśc na stronę.
współczynnik konwersji = ( liczba osób dokonujących akcji / liczbę osób odwiedzających stronę ) * 100%