Powrót do identyfikacja wizualna

Informacje

Celem postawionym w realizacji grafiki dla serwisu claimster.pl było ujednolicenie przekazu graficznego użytkownikom poza siecią. W tym celu w oparciu o wywiad pogłębiony i dostarczone materiały zostały zaprojektowane.

  • logo
  • papier firmowy
  • koperta
  • wizytówka

Aby materiały drukowane były zgodne z przyjęta kolorystyką, została podana specyfikacja barwna, aby identyfikacja wizualna serwisu w każdym medium była spójna.